Beth ydy eich enw chi?


Ble dych chi'n byw?


Dych chi'n dod o Fre-fach yn wreiddiol?


Ble cawsoch chi eich magu?


Ble cawsoch chi eich geni?


Ers faint dych chi wedi bod yn cwrdd yma?