Oes caffi neu dŷ bwyta yma?


Dych chi'n cynnig gweithgareddau i deuluoedd?


Beth yw oriau agor yr Amgueddfa?


Fydda i'n gweld y peirianwaith yn gweithio heddiw?


Alla i brynu pethau a wnaed yma yn siop yr Amgueddfa?