Simon Jones: 'Gyda Hedd Wyn ar Faes y Gad'

By Simon Jones, Aberangell, Machynlleth, Powys

Simon Jones in the First World War
Simon Jones in the First World War

Please see the Welsh version for this story