'Dynion yn Cario Coffin': Dyn yn Marchogaeth Ceffyl yn Gweld Gorymdaith Angladdol (Toili) yn Dod i'w Cwfwr

By John Richard Harries, Puncheston, Pembrokeshire

John Richard Harries, Cwm, Puncheston in Fishguard show c. 1973.
John Richard Harries, Cwm, Puncheston in Fishguard show c. 1973.

Please see the Welsh version for this story