David Jones: Abergwesyn, y Porthmyn, a ‘Merched y Gerddi a’r Lawnte’: Ruth Watcyn yn Mynd i Lundain

By David Jones, Abergwesyn

David Jones, Abergwesyn.
David Jones, Abergwesyn.

Please see the Welsh version for this story