'Beth yw'r cynnwrf garw iawn / sy'n y goedwig?' Y lloer a'r sêr, tir a môr.

Please see the Welsh version for this story