'Does arnaf ddim cwilydd proffesu / Y Gŵr a fu’n chwysu’n yr ardd ...' Profiadau pobl Dduw

Please see the Welsh version for this story