'Rhof fy mhen bach lawr i gysgu / Rhof fy hun yng ngofal Iesu ... ' Diolch, gweddi a phader.

Please see the Welsh version for this story