Paratoi Gwers (Welsh only) Learning: National Slate Museum

Seiliwyd y gweithgareddau ar lefelau ALTE a dilynir trefn y patrymau a nodir yn y meysydd llafur: MYNEDIAD, SYLFAEN, CANOLRADD ac UWCH.

Dylai tiwtoriaid baratoi myfyrwyr cyn ymweld â'r Amgueddfa trwy gyflwyno'r patrymau a'r eirfa angenrheidiol iddynt. Dylech roi cyfarwyddiadau clir i bob grŵp cyn dechrau a rhoi gwybod iddyn nhw ble fydd y tiwtor. Sicrhewch fod gan bob myfyriwr gopi o'r daflen angenrheidiol ymlaen llaw a'u bod yn gwybod yn union beth mae disgwyl iddynt ei wneud. Dylai'r tiwtor fod ar gael mewn man ganolog (e.e. Ystafell Padarn) i gasglu adborth y myfyrwyr ac i gynnig help yn ôl yr angen.

Dylid rhybuddio myfyrwyr y byddant yn clywed ffurfiau ieithyddol gwahanol i'r rhai maen nhw wedi eu dysgu. Os nad ydyn nhw'n deall rhywun yn siarad, mae croeso iddyn nhw ofyn i'r person ailadrodd y peth yn araf a gofyn beth yw ystyr unrhyw air neu ffurf anghyfarwydd. Dylid sicrhau bod y dysgwr (yn enwedig dechreuwyr pur) yn gyfarwydd ag ymadroddion fel 'Eto, os gwelwch yn dda', 'Siaradwch yn araf' neu 'Dw i ddim yn deall'.

Ar ôl eich ymweliad

Cofiwch ddefnyddio'r sesiynau'r dosbarth ar ôl yr ymweliad i gadarnhau unrhyw batrymau neu eirfa a godwyd.

 • National Museum Cardiff

  National Museum Cardiff

  Discover art, natural history and geology. With a busy programme of exhibitions and events, we have something to amaze everyone, whatever your interest – and admission is free!

 • St Fagans National History Museum

  St Fagans

  St Fagans is one of Europe's foremost open-air museums and Wales's most popular heritage attraction.

 • Big Pit National Coal Museum

  Big Pit

  Big Pit is a real coal mine and one of Britain's leading mining museums. With facilities to educate and entertain all ages, Big Pit is an exciting and informative day out.

 • National Wool Museum

  National Wool Museum

  Located in the historic former Cambrian Mills, the Museum is a special place with a spellbinding story to tell.

 • National Roman Legion Museum

  National Roman Legion Museum

  In AD 75, the Romans built a fortress at Caerleon that would guard the region for over 200 years. Today at the National Roman Legion Museum you can learn what made the Romans a formidable force and how life wouldn't be the same without them.

 • National Slate Museum

  National Slate Museum

  The National Slate Museum offers a day full of enjoyment and education in a dramatically beautiful landscape on the shores of Llyn Padarn.

 • National Waterfront Museum

  National Waterfront Museum

  The National Waterfront Museum at Swansea tells the story of industry and innovation in Wales, now and over the last 300 years.

 • Rhagor: Explore our collections

  Rhagor (Welsh for ‘more’) offers unprecedented access to the amazing stories that lie behind our collections.