There are no items in your basket. Checkout

'The Great War: Britain's Efforts and Ideals' Printiau'r Rhyfel Byd Cyntaf

Price £5
Availability In stock!
Efforts and Ideals cy

'The Great War: Britain's Efforts and Ideals' Printiau'r Rhyfel Byd Cyntaf

£5
Availability In stock!

Ym 1917 anfonwyd miliynau o wŷr a bechgyn Prydain i faes y gad - ond roedd eu teuluoedd adref hefyd yn dioddef caledi, prinder bwyd a cholledion mawr. Er mwyn ysbrydoli’r cyhoedd, dyma’r Biwrô Propaganda yn comisiynu deunaw artist blaenllaw, gan gynnwys Frank Brangwyn ac Augustus John, i gynhyrchu’r gyfres hon o ddelweddau.

Er bod y testunau a’r themâu dan reolaeth gaeth y Biwrô, mae’r delweddau yn dangos effaith y rhyfel ar gymdeithas, yn enwedig rôl menywod. Cyhoeddwyd y printiau yn eang wedi eu harddangos am y tro cyntaf ym 1917. Ymateb llugoer gafwyd mewn rhai mannau fodd bynnag, a beirniadwyd rhai delweddau am eu portread rhamantaidd o ryfel. Cyflwynwyd set gyfan i Amgueddfa Cymru ym 1919, ac arddangoswyd y printiau am y tro cyntaf erioed yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn 2014.

Mae'r catalog yn cynnwys pob un delwedd o'r set, sef 66 delwedd, gan 18 artist.

Author: Amgueddfa Cymru
Published: 2014
ISBN: 9780720006285
Binding: Paperback
No. pages: 56
Language: Cymraeg
Added to basket
Checkout
* Please select a date and time.