There are no items in your basket. Checkout

Cromlechi Cymru

Price £5
£14.99 You save 66%.
Availability In stock!

Cromlechi Cymru

£5
£14.99 You save 66%.
Availability In stock!

Marwolaeth yng Nghymru 4000-3000 CC Gynt yn £14.99 nawr yn £7.50

Yn llawn hiraeth a dirgelwch, mae beddrodau megathithig wedi bod yn sefyll am filoedd o flynyddoedd ond eto yn cadw eu hystyr ynghudd. Mae’r llyfr yma’n archwilio eu gwreiddiau a’r wybodaeth y maent yn ei ddatgelu am ein cyndeidiau. Mae’r llyfr yn canolbwyntio ar gromlechi Cymru, sy’n ffynonellau o wybodaeth arbennig o gyfoethog. Fe’u hadeiladwyd gan bobl â diwylliant byw, oedd yn teithio i gymunedau cyfagos dros dir a môr. Wrth eu gwaith, fe fanteisiodd y crefftwyr medrus yma ar gerrig toreithiog Cymru. Gyda ffotograffau hyfryd a lluniau deniadol, mae Cromlechi Cymru yn bwrw goleuni newydd ar ystyr y strwythurau urddasol hyn ac, yn bwysicach na hynny, ar fywydau’r bobl a’u hadeiladodd

Author: Steve Burrow
Published: 2006
ISBN: 0 7200 0567 1
Binding: Paperback
No. pages: 148
Language: Cymraeg
Added to basket
Checkout
* Please select a date and time.