There are no items in your basket. Checkout

Llawlyfr yr Amgueddfa Gelf Genedlathol

Price £15
Availability In stock!
Llawlyfr y Amgueddfa Gelf Genedlathol

Llawlyfr yr Amgueddfa Gelf Genedlathol

£15
Availability In stock!

Yn y llyfr hwn, cewch ddilyn trywydd celfyddyd dros bedair can mlynedd – o allorluniau Eidalaidd yr unfed ganrif ar bymtheg, i weithiau cerameg Ewropeaidd heb eu hail, a ffilm a fideo modern. Gyda 150 weithiau, mae'r llyfr yn cynnwys esiamplau eiconig gan Cézanne, Monet a Renoir; gwaith y meistri Ewropeaidd, yn eu plith Canaletto, Gainsborough, Turner a Picasso; ac artistiaid Cymreig blaenllawu megis Richard Wilson, Gwen John a Ceri Richards.

Ar hyd y daith, cawn hefyd gipolwg o’r newydd ar esblygiad celf yng Nghymru, o artistiaid y ddeunawfed ganrif a ddysgodd eu crefft yn Llundain a Rhufain i artistiaid cyfoes Cymreig sy’n flaenllaw ar y llwyfan rhyngwladol.

Dangosir pob gwaith mewn lliw llawn, gyda thrafodaeth fanwl o’r gwaith a’r artist. Clywn hefyd hanes y noddwyr, y casglwyr a’r cymwynaswyr sydd, dros gan mlynedd, wedi helpu i lunio casgliad celf cenedlaethol a chanddo ddyfnder, ehangder ac ansawdd sy’n wirioneddol ryngwladol.

Author: Gol. Oliver Fairclough
Published: 2011
ISBN: 9780720006124
Binding: Paperback
No. pages: 176
Language: Cymraeg
Added to basket
Checkout
* Please select a date and time.