What's On

CourseHoffi Pobi: Dosbarth Coginio i’r Teulu (Danteithion Sawrus)

Finished
5 August 2015, 11am -12.30pm
Cost £15 y plentyn
Suitability 8+
Booking http://www.ticketlineuk.com/event/st-fagans

Cyfle i greu cinio blasus mewn sesiwn goginio ar gyfer teuluoedd â phlant 8-16 oed. Yn y sesiwn hon byddwch chi’n dysgu sut i greu selsig Morgannwg ac yn cael cyfle i flasu bara ceirch gyda chynhwysyn Cymreig arbennig (bara ceirch blas bara lawr?!).

Darperir yr holl offer, cynhwysion a ffedogau.

Addas i oedrannau 8+

Rhaid i bob plentyn fod dan ofal oedolyn (dim mwy na dau blentyn i bob oedolyn)

£15 y plentyn (oedolion sy'n gwarchod am ddim)

Archebwch drwy http://www.ticketlineuk.com/event/st-fagans neu ffoniwch 02920 230 130

 

NB: THIS IS A WELSH LANGUAGE FAMILY COOKERY SESSION - FOR ENGLISH LANGUAGE SESSIONS ON ALTERNATIVE DATES PLEASE RETURN TO WHAT'S ON GUIDE

Make Bake Take - savoury delights

Oatcakes

Siân Roberts

What's On