What's On

EventAr Lafar - Welsh Learners' Festival

Finished
22 April 2017, 11am-4pm
Cost Free
Suitability Adults

Dysgu Cymraeg?   Learning Welsh?

Dyma ddiwrnod arbennig i chi.  Here’s a day especially for you.

 

Gyda:  With:

Cwisys  Quizzes

Teithiau tywys  Guided Tours

Tu ôl i’r llenni yn yr Amgueddfa  Behind the scenes at the Museum

Sesiynau blasu  Taster Sessions

Bydd na hwyl a sbri – dewch yn llu!  Lots of fun for everyone!

Image: Dictionary page
Logo Ar Lafar
What's On