What's On

Event: Ar Lafar: Welsh Learners’ Festival

25 April 2020, 11am-4pm
Cost Free
Suitability Adults
Image: Dictionary page
Visitor looking at map of St Fagans
Logo Ar Lafar

Mae Ar Lafar yn ôl am ei 4ydd blwyddyn! – Ar Lafar is back for its 4th year!

 

Dysgu Cymraeg?  - Learning Welsh? 

Dyma ddiwrnod arbennig i chi.  - Here’s a day especially for you.

Llwybrau llafar       Language activity trails

‘Dweud wrth wneud’ - gweithgareddau crefft i’r teulu oll  - ‘Make and talk’ – family friendly craft activities.

Teithiau tywys tu ôl i’r llenni -  Guided tours behind the scenes

Cwis Sain Ffagan – St Fagans quiz

Ymlaciwch yn y Lolfa Lafar -  Chill out for a chat in the Language Lounge

Dewch i ganu gyda ‘Cor y Dysgwyr’ (dim dawn - dim probs!)  -  Come and sing with the ‘Learners’ Choir’ (wailers welcome!)

Bydd na hwyl a sbri – dewch yn llu!   There’ll be lots of fun for everyone!

What's On