There are no items in your basket. Checkout

Cyfaill neu gaethwas? Ceffylau'r pyllau glo

Price £5.99
Availability In stock!

Cyfaill neu gaethwas? Ceffylau'r pyllau glo

£5.99
Availability In stock!

Ceffylau pwll oedd y grym y tu ôl i’r diwydiant glo ar un adeg. Mae’r llyfr hwn yn edrych yn fanwl ar eu bywydau, gan ddefnyddio ffotograffau gwreiddiol a geiriau’r glowyr eu hunain. Hyd yn oed bryd hynny, roedd defnyddio ceffylau am y ffasiwn waith yn bwnc llosg. Roedd rhai’n teimlo ei bod yn greulon cadw a defnyddio ceffylau dan y fath amodau, ond roedd y meistri glo’n hawlio eu bod yn cael eu trin fel anifeiliaid anwes.

Mae’r llyfr yn dangos y dioddefaint a’r dolur, ond mae yma hefyd hanes glowyr yn mentro, ac weithiau’n colli, eu bywydau wrth geisio achub ceffylau mewn trychinebau danddaear. Wrth ddarllen am eu byd, eu gwaith a’u tynged, profwn hefyd y cyfeillgarwch a dyfodd rhwng y glowyr a’r anifeiliaid arbennig yma.

Author: Ceri Thompson
Published: 2008
ISBN: 978 0 7200 0590 5
Binding: Paperback
No. pages: 72
Language: Cymraeg
Added to basket
Checkout
* Please select a date and time.