CAERDYDD 20

European Museum of
the Year Awards

National Museum Cardiff

Gwobrau a Chynhadledd Amgueddfa Ewropeaidd y Flwyddyn

29 Ebrill – 2 Mai 2020

Am y tro cyntaf yn ei hanes, bydd seremoni gwobrwyo a chynhadledd EMYA yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd, Cymru, o 29 Ebrill – 2 Mai 2020. Amgueddfa Cymru fydd y sefydliad fydd yn gyfrifol amdano, a chynhelir y seremoni gwobrwyo a’r gynhadledd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Bydd cofrestru'n agor ym mis Hydref 2019, a bydd y wefan yn cael ei diweddaru gyda manylion pellach dros yr wythnosau nesaf. Os hoffech dderbyn ebost pan fydd cofrestru’n agor, anfonwch e-bost at EMYA2020@amgueddfacymru.ac.uk

 
National Museum Cardiff

European Museum of the Year Awards and Conference

29 April - 2 May 2020

For the first time in its history, the EMYA Conference and Awards Ceremony will take place in Cardiff, Wales from 29 April – 2 May 2020. The host institution will be Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, and the Conference and Awards Ceremony will take place at National Museum Cardiff.

Registration will open in October 2019, and the website will be updated with further details over the coming weeks. If you would like to receive an alert when booking is live, please email EMYA2020@museumwales.ac.uk