Amgueddfa Blog

Blog Homepage

Ar 31 Rhagfyr, caewyd yr orielau yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru er mwyn gwneud lle ar gyfer gofodau addysg ac oriel newydd sy’n rhan o waith ailddatblygu yr Amgueddfa a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.Yn ystod project ‘Plant mewn Amgueddfeydd' diweddar, gofynnwyd i ddisgyblion o Ysgol Coed y Gof, Caerdydd, pa wrthrychau ddylai gael eu dangos yn yr orielau a pham.

Sian Lile-Pastore

Senior Learning, Participation and Interpretation Officer

Leave a comment