Caernarfon blankets

Mark Lucas

Comments (4)

Comments are currently unavailable. We apologise for the inconvenience.
Marc Haynes Amgueddfa Cymru – Museum Wales Staff
19 May 2021, 14:37

Annwyl Dafydd Whiteside Thomas,

Diolch yn fawr i chi am y wybodaeth ychwanegol. Mi wnawn ni ddiwygio'r erthygl hon a sicrhau ein bod hefyd yn cywiro ein catalog.

Yn gywir,

Marc
Tîm Digidol

Dafydd Whiteside Thomas
26 April 2021, 16:16
Gan fod y carthenni Cymreig wedi cael sylw eto yn ddiweddar - ar dudalennau Facebook ac ar raglen BBC Radio Cymru - Aled Hughes, cyfeiriaf at fy erthygl yn "Y Casglwr" (Rhif 86: Gwanwyn 2006) ynglyn a chynllunydd honedig Carthen Pwllheli, sef John Roberts. Ni allai fod wedi cynllunio'r garthen sy'n dangos Coleg Prifysgol Aberystwyth gan ei fod wedi gwerthu ei fusnes yng Nghaernarfon tua 1879-80 ac wedi symud i Lerpwl cyn mudo i'r America. Byddai'n ddiddorol cael gwybod o ble y cafodd Ann Sutton (The Commemorative Quilt) y wybodaeth mai John Roberts oedd y gwehydd a fu'n gyfrifol am y garthen wreiddiol.
Nia Evans Amgueddfa Cymru – Museum Wales Staff
20 May 2020, 11:08

Dear Amanda Shaw,

Thank you for getting in touch with us. We've taken your feedback on board and made the necessary changes to the article.

Kind regards,

Nia
(Digital team)

amanda shaw
19 May 2020, 14:35
I do hope you find a better proof reader as twice the word "collage" appears instead of "college"