Amgueddfa Blog

Blog Homepage

Buried in the Borderlands with Wrexham Museum

Leon Thomas, Tom Price and Rhianydd Biebrach, 13 December 2017

What’s it all about?

‘Buried in the Borderlands’ is a brilliant Community Archaeology Project at Wrexham Museum, funded by the Saving Treasures; Telling Stories Project.

It’s based on the recent acquisition of a hoard of 15th century gold and silver coins and a gold and sapphire ring, known as the Bronington Hoard, found by local metal detectorists.

The project is working with the local community, inspiring creative responses to the material heritage on their doorstep, which will go on display in March 2018.

This post introduces two museum volunteers who have been working on the project.

Leon and Tom’s story

Hello everyone, we’re Leon and Tom. We’ve been working recently on the very exciting Buried in the Borderlands project with Wrexham Museums and Archives.

The two of us are currently studying AS Levels at The Maelor School, Penley. I (Leon) am studying Biology, Chemistry and Maths whilst Tom is studying Politics, English Literature and Psychology.

But we have one subject in common, that’s History!

We’ve both always loved history, from learning about the World Wars, to the history of Wrexham county. That’s why we are thrilled to be volunteering with the Bronington Hoard.

We get to learn about the history of the Maelor, complete our Community Challenge for the Welsh Baccalaureate, and work with all our Friends at Wrexham Museum. Win, win, win.

We’ll keep you up-to-date with our progress as part of our Blog every 1 to 2 weeks.

We look forward to your feedback and hope you’re as ecstatic as we are for the arrival of the Bronington Hoard in March 2018. 

 

Stori Leon a Tom

Helo bawb, Leon a Tom ydym ni. Rydym ni wedi bod yn gweithio ar brosiect cyffrous Yn Gudd yn y Gororau yn ddiweddar gydag Amgueddfa ac Archifau Wrecsam.

Mae’r ddau ohonom ni’n astudio Lefel AS yn Ysgol Maelor ar hyn o bryd. Rydw i (Leon) yn astudio Bywydeg, Cemeg a Mathemateg tra bod Tom yn astudio Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth Saesneg a Seicoleg.

Ond mae gennym un pwnc yn gyffredin, sef Hanes!

Mae’r ddau ohonom ni yn mwynhau hanes, o ddysgu am y ddau Ryfel Byd, i hanes bwrdeistref Wrecsam. Dyna pam ein bod wrth ein boddau yn gwirfoddoli gyda Chelc Is-y-Coed.

Rydym ni’n cael dysgu am hanes Maelor, cwblhau Her y Gymuned ar gyfer Bagloriaeth Cymru, a gweithio gyda’n ffrindiau yn Amgueddfa Wrecsam. Mae pawb ar eu hennill.

Fe fyddwn ni’n eich diweddaru gyda’n cynnydd yn rhan o’n Blog bob 1 i 2 wythnos.

Edrychwn ymlaen at glywed eich adborth a gobeithio eich bod chi'r un mor hapus â ni y bydd Celc Is-y-Coed yn cyrraedd ym mis Mawrth 2018. 

Comments are currently unavailable. We apologise for the inconvenience.