Lovespoon

Lovespoons are the most well-known of the Welsh love tokens and have been given by suitors to their sweethearts since at least the mid- to late 17th century. The oldest lovespoon housed at St Fagans National History Museum is dated 1667.

Although the custom's fortunes have fluctuated over time, the tradition still flourishes today and in recent years a new generation of talented carvers have produced wonderful contemporary pieces, some of which have been kindly donated to the Museum.

 

Comments(3)

10 July 2017, 11:15
Beth su wedi digwidd i'r dyn a oedd yn cerfio'r llwyau cariad ers talwm?Sara Huws Amgueddfa Cymru – National Museum Wales Staff
13 July 2016, 11:15

Shwmai Rhian,

Diolch iti am gysylltu ac am feddwl amdanom wrth iti lunio'r Llinell Amser. Y peth gorau i'w wneud yw cysylltu gyda'n Swyddog Trwyddedu Delweddau er mwyn trafod ymhellach.

Cofion cynnes

Sara
Tîm Digidol

Rhian Jones
12 July 2016, 15:59
Prynhawn da,

A fyddai modd i ni gynnwys un o ddelweddau'r llwyau caru uchod a dolen i'r dudalen hon ar ein gwefan www.llinell-amser.co.uk os gwelwch yn dda?

Adnodd addysgol cyfrwng Cymraeg yw Llinell Amser sy'n olrhain Celf drwy'r oesoedd - o'r Oes Neolithig hyd heddiw. Gallaf ddarparu manylion pellach pe dymunwch. Rydym eisoes wedi cael caniatad i ddefnyddio nifer o ddelweddau'r Amgueddfa mewn mannau eraill ar y Llinell Amser.

Gyda diolch o flaen llaw am eich hamser.

Rhian
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Leave a comment